مشرق نیوز سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 9

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 0

صداوسیما بین‌الملل 3

شبستان اجتماعی 1

عصرایران اجتماعی 2

برنا گوناگون 2

عصرایران اجتماعی 3

شبستان فرهنگی و هنری 1

پارس نیوز گوناگون 7

صدای ایران گوناگون 0

شفقنا گوناگون 2

مهر اجتماعی 1

پانا گوناگون 2

جماران گوناگون 5

مهر فرهنگی و هنری 0

صدای ایران گوناگون 5

پارس نیوز گوناگون 2

ایلنا گوناگون 6

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر کتاب 13

پارس نیوز گوناگون 9