باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

فانوس نیوز بین‌الملل 1

ایرنا سیاست خارجی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

صدای ایران گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز بین‌الملل 1

فانوس نیوز بین‌الملل 1

عصراعتبار اقتصادی 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

عصرایران بین‌الملل 3

مهر بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0