فردانیوز سیاسی 4

صداوسیما اجتماعی 0

ایرنا اجتماعی 4

ایرنا بین‌الملل 4

صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 2

صداوسیما اجتماعی 2

نامه نیوز چندرسانه ای 2

ایرنا سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 6

ایرنا سیاسی 0

جماران گوناگون 4

عصرایران سیاسی 6

ایرنا سیاسی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اجتماعی 0

ایکنا گوناگون 2

گلستان 24 گوناگون 1

ایرنا کشاورزی 0

جماران گوناگون 3

ایرنا اقتصادی 12

ایکنا گوناگون 6

ایکنا گوناگون 4

دانا فرهنگی و هنری 3