برنا گوناگون 2

ایران اکونومیست ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

عصرایران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

برنا گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

جام نیوز اقتصادی 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

تابناک ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

برنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

برنا گوناگون 0