صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 2

ایسنا آذربایجان غربی 2

عصرایران حوادث 2

شبستان مساجد و کانونها 1

شبستان اجتماعی 4

شبستان سیاسی 0

ایسنا چهارمحال و بختیاری 1

ایسنا خراسان شمالی 1

ایسنا آذربایجان غربی 0

خبرآنلاین اجتماعی 2

ایسنا خراسان رضوی 1

ایسنا چهارمحال و بختیاری 3

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

ایسنا خراسان رضوی 5

ایسنا خراسان شمالی 3

ایسنا مرکزی 6

ایسنا خراسان شمالی 1

ایسنا کرمان 2

ایسنا کرمان 3

افکارنیوز گوناگون 1

صراط اقتصادی 3

خبرآنلاین اجتماعی 1

ایسنا خراسان رضوی 6

ایسنا خراسان رضوی 1