فردانیوز بین‌الملل 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

فانوس نیوز گوناگون 5

ایرنا بین‌الملل 5

فانوس نیوز بین‌الملل 4

دانشجو اقتصادی 6

دانشجو اقتصادی 20

فردانیوز چندرسانه ای 20

دانشجو اقتصادی 15

ایلنا گوناگون 11

شفقنا گوناگون 4

ایلنا گوناگون 8

انتخاب چندرسانه ای 35