ایرنا تهران 0

ایرنا اردبیل 0

ایرنا خراسان شمالی 0

شبستان قرآن و معارف 1

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا یزد 1

ایرنا آذربایجان غربی 4

ایرنا خوزستان 2

ایرنا ورزشی 0

ایرنا لرستان 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا اصفهان 1

ایرنا اصفهان 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 4

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 5

ایرنا سمنان 7

ایرنا بوشهر 6

صداوسیما ورزشی 1

ایرنا خراسان شمالی 5

صداوسیما ورزشی 3

صداوسیما ورزشی 5