ایران اکونومیست فناوری 0

افکارنیوز گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

سلامت نیوز سلامت 0

پارسینه اجتماعی 0

آفتاب نیوز سلامت 3

سلامت نیوز سلامت 1

فانوس نیوز گوناگون 4

سیمرغ گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

دانا اجتماعی 3

مشرق نیوز اجتماعی 3

افکارنیوز گوناگون 2

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 2

آفتاب نیوز سلامت 10

ایسنا همدان 13

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

موج گوناگون 4

پانا گوناگون 3

سلامت نیوز سلامت 3

افکارنیوز گوناگون 8

برنا گوناگون 8

پانا گوناگون 9

تابناک اجتماعی 8

سلامت نیوز سلامت 6