باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

دانا سیاسی 5

فردانیوز سیاسی 3

پانا گوناگون 3

فردانیوز سیاسی 5

فردانیوز سیاسی 3

اقتصادنیوز اقتصادی 14

ایلنا گوناگون 5

صداوسیما ورزشی 3

صراط سیاسی 11

فردانیوز سیاسی 19

صراط سیاسی 15

دانا سیاسی 16

صراط سیاسی 11

صدای ایران گوناگون 10

فانوس نیوز بین‌الملل 4

آفتاب نیوز سیاسی 4

فانوس نیوز بین‌الملل 3

آفتاب نیوز سیاسی 10

صدای ایران گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 2

افکارنیوز گوناگون 1

فردانیوز سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 4

ایلنا گوناگون 3