تابناک ورزشی 0

آریا بین‌الملل 1

آریا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 2

شفقنا گوناگون 0

فرارو چندرسانه ای 1

پارسینه بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 1

آریا بین‌الملل 2

آریا بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 3

آفتاب نیوز چندرسانه ای 1

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

شفقنا گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 2

آریا بین‌الملل 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

عصرایران بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 4