مشرق نیوز ورزشی 0

صراط ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

جماران گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 6

ایرنا ورزشی 5

پارس نیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 3

مهر فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

نامه نیوز چندرسانه ای 15

خبرآنلاین ورزشی 13

خبرآنلاین ورزشی 8

افکارنیوز گوناگون 6