دانا سیاسی 6

مشرق نیوز سیاسی 6

مشرق نیوز گوناگون 10

افکارنیوز گوناگون 0

پانا سیاسی 9

مشرق نیوز سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 6

پارسینه اجتماعی 5

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 2

صبح اقتصاد اقتصادی 0

مهر اقتصادی 7

دانا سیاسی 6

آفتاب نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز بین‌الملل 4

موج گوناگون 5

مشرق نیوز اقتصادی 6

پارسینه اجتماعی 6

مشرق نیوز سیاسی 5

بانکداری ایرانی اقتصادی 4

مشرق نیوز اقتصادی 4

مهر سیاسی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0