ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا ایلام 0

شبستان سیاسی 1

ایرنا فارس 0

ایرنا فارس 0

ایرنا خوزستان 2

ایرنا اصفهان 0

ایرنا کرمانشاه 2

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا همدان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا اردبیل 4

ایسنا اقتصادی 1

دنیای اقتصاد اقتصادی 3

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

ایرنا ایلام 3

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا زنجان 1

ایرنا گلستان 2

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا خراسان شمالی 2

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا کرمان 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 1