مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 4

مهر کرمان 7

الف اقتصادی 3

صدای ایران گوناگون 2

ایسنا سیاسی 4

مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

الف سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 3

نامه نیوز سیاسی 1

مهر مجلس 0

مشرق نیوز سیاسی 4

فانوس نیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 3

نامه نیوز سیاسی 2

شفقنا گوناگون 0

الف سیاسی 0

الف سیاسی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 3

مهر مجلس 3

ایکنا گوناگون 2

شبستان سیاسی 5

مشرق نیوز سیاسی 1