بازده گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 6

فانوس نیوز گوناگون 12

ایسنا کرمانشاه 4

بازده گوناگون 9

پارسینه اجتماعی 8

تابناک اجتماعی 7

بازده گوناگون 10

رکنا گوناگون 18

بازده گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 14

بازده گوناگون 7

عصرایران اقتصادی 16

طلا ارز و طلا 10

بازده گوناگون 15

ایکنا گوناگون 10

جام نیوز اقتصادی 7

طلا ارز و طلا 5

افکارنیوز گوناگون 6

طلا ارز و طلا 10

الف اقتصادی 30

دانا سیاسی 15

اقتصاد آنلاین گوناگون 12

جام نیوز اقتصادی 16

سلامت نیوز سلامت 17