مهر سمنان 6

مشرق نیوز اجتماعی 6

ایکنا گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 6

مهر علمی 6

مهر فرهنگی و هنری 10

مهر سمنان 5

مهر سمنان 5

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

مهر قم 15

مهر اجتماعی 8

مهر اجتماعی 5

مهر قم 4

مهر ایلام 5

مهر ایلام 4

مهر ایلام 8

مهر ایلام 7

مهر ایلام 2

مهر اجتماعی 5

مشرق نیوز اجتماعی 5

مهر سمنان 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

مهر اجتماعی 5

مهر فرهنگی و هنری 2

مهر قم 2