ایرنا تهران 3

شبستان فرهنگی و هنری 0

ایرنا کرمانشاه 5

مهر دینی و مذهبی 4

ایکنا گوناگون 3

مهر هرمزگان 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

ایلنا گوناگون 2

صداوسیما گوناگون 1

ایکنا گوناگون 1

برنا گوناگون 2

ایکنا گوناگون 1

مهر فرهنگی و هنری 3

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 6

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 1

شفقنا گوناگون 5

مهر فارس 2

صراط فرهنگی و هنری 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

دانا فرهنگی و هنری 2

ایلنا گوناگون 1

مهر فرهنگی و هنری 6

شبستان قرآن و معارف 3

شبستان فرهنگی و هنری 6