صدای ایران گوناگون 0

دانا سیاسی 0

آریا سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

مهر دولت 1

پارسینه بین‌الملل 0

صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

آریا اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

عصرایران سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 4

آفتاب نیوز سیاسی 5

شفقنا گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

آریا سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 4

ایلنا گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 6

شبستان سیاسی 5

شبستان فرهنگی و هنری 3

فردانیوز سیاسی 4

ایکنا گوناگون 3