پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

صدای ایران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 2

روزنو ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 4

دانا ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 3

شمانیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 4

اتاق خبر24 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

روزنو ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

شمانیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 0

شمانیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 4