مشرق نیوز چندرسانه ای 0

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

جماران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

شبستان دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مهر بین‌الملل 0

ایرنا سیاست خارجی 2

جام نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 2

فردانیوز چندرسانه ای 2

صداوسیما بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 2

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

ایکنا گوناگون 2

عصرایران بین‌الملل 0