ایرنا البرز 1

ایرنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

ایسنا ورزشی 4

ایلنا گوناگون 1

ایسنا ورزشی 1

مهر کردستان 1

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 2

مهر آذربایجان شرقی 5

ایرنا ورزشی 4

ایرنا بین‌الملل 0

برنا گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

مهر آذربایجان شرقی 5

موج گوناگون 0

ایرنا ورزشی 5

شفقنا گوناگون 32

مهر کهگیلویه و بویراحمد 37