همشهری گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

صداوسیما ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

صداوسیما گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

آریا بین‌الملل 0

بنکر اقتصادی 0

ایکنا گوناگون 0

مهر ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

صداوسیما بین‌الملل 1

آریا سیاسی 0

ایکنا گوناگون 0

مهر دینی و مذهبی 0

بنکر اقتصادی 0

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

مهر ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

آفتاب نیوز حوادث 1