آفتاب نیوز اقتصادی 0

نامه نیوز سیاسی 2

شفقنا گوناگون 0

صداوسیما سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 5

مشرق نیوز بین‌الملل 1

دانشجو فرهنگی و هنری 4

خردادنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

فردانیوز سیاسی 4

الف فرهنگی و هنری 0

فردانیوز سیاسی 8

الف سیاسی 2

فردانیوز سیاسی 2

مشرق نیوز سیاسی 3

فردانیوز سیاسی 5

ایکنا گوناگون 5

ایکنا گوناگون 0

دانا سیاسی 1

فردانیوز سیاسی 15

دانا سیاسی 0

دانا سیاسی 24

شبستان سیاسی 11