خبرآنلاین چندرسانه ای 10

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 6

ایمنا سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

ایلنا گوناگون 0

خبرآنلاین بین‌الملل 4

پارسینه بین‌الملل 5

موج گوناگون 4

مهر بین‌الملل 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

جماران گوناگون 5

نامه نیوز سیاسی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 6

مشرق نیوز گوناگون 10

ایمنا سیاسی 3

موج گوناگون 7

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

ایمنا سیاسی 7