مهر دینی و مذهبی 3

سیمرغ گوناگون 2

برنا گوناگون 0

گلستان 24 گوناگون 0

سیمرغ گوناگون 0

برنا گوناگون 4

مهر فرهنگی و هنری 0

ایکنا گوناگون 0

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 4

برنا گوناگون 4

برنا گوناگون 4

سیمرغ گوناگون 4

عصرایران سیاسی 7

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 5

فرتاک ورزشی ورزشی 2

ایلنا گوناگون 2

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 4

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 2

مهر کتاب 3

مهر فرهنگی و هنری 0

شمانیوز اجتماعی 6

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 3

ثامن پرس گوناگون 2