ایرنا همدان 4

ایرنا همدان 0

جماران گوناگون 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا همدان 0

مهر همدان 2

پارسینه اجتماعی 4

فردانیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز اقتصادی 1

الف حوادث 1

مهر همدان 7

موج گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

مهر خوزستان 15

مهر همدان 4

مهر همدان 6

مشرق نیوز اقتصادی 1

مهر مجلس 6

ایرنا خوزستان 4

مهر مجلس 6

ایرنا خوزستان 3

الف اقتصادی 3