مهر مجلس 5

فردانیوز سیاسی 7

پارسینه اجتماعی 2

پارسینه اجتماعی 9

پارس نیوز گوناگون 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 9

الف اقتصادی 5

مهر مجلس 10

مهر همدان 6

مشرق نیوز اقتصادی 1

مشرق نیوز سیاسی 5

ایرنا سیاسی 5

ایلنا گوناگون 8

مهر مجلس 6

ایسنا سیاسی 5

مهر مجلس 7

ایرنا همدان 6

ایرنا مجلس 10

ایرنا همدان 6

الف اقتصادی 8

الف سیاسی 6

افکارنیوز گوناگون 6

مهر مجلس 5

ایرنا همدان 7

نامه نیوز سیاسی 10