صداوسیما بین‌الملل 5

ایرنا بین‌الملل 4

ایرنا بین‌الملل 3

trt ترکیه 1

فردانیوز اجتماعی 2

فانوس نیوز گوناگون 17

فانوس نیوز استانها 31

دانا بین‌الملل 11

پارسینه اجتماعی 11

فردانیوز اجتماعی 22

فردانیوز بین‌الملل 21