عصرایران سیاسی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

همشهری گوناگون 1

ایرنا بین‌الملل 0

عصرایران بین‌الملل 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

همشهری گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایرنا اصفهان 0

عصرایران بین‌الملل 1

ایرنا سیاست خارجی 0

ایرنا اصفهان 0

پارسینه بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 1

آفتاب نیوز اقتصادی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

آفتاب نیوز اقتصادی 2