ایرنا فارس 0

فردانیوز چندرسانه ای 1

ایرنا گیلان 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

رجانیوز ورزشی 0

رجانیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا گیلان 1

پارسی طب سلامت 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

دانا ورزشی 1

مهر مرکزی 4

مهر مرکزی 4