پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارسینه ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

نامه نیوز چندرسانه ای 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

خردادنیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

خبرآنلاین چندرسانه ای 7

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

سیمرغ گوناگون 0

تابناک ورزشی 2

نامه نیوز چندرسانه ای 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 3