ایرنا ورزشی 0

موج گوناگون 0

الف ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا خوزستان 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

شهرآرا نیوز گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ایرنا ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

پارسینه ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0