عصرایران اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

رکنا گوناگون 1

اتاق خبر24 اجتماعی 1

خردادنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

سلامت نیوز سلامت 0

صراط فرهنگی و هنری 0

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

خبرآنلاین اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

فردانیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

صدای ایران گوناگون 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

رکنا گوناگون 0

صراط فرهنگی و هنری 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

پانا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

خبرآنلاین سیاسی 1

رکنا گوناگون 5