فردانیوز چندرسانه ای 2

پارسینه اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 7

مشرق نیوز سیاسی 7

رکنا گوناگون 7

مشرق نیوز گوناگون 2

عصرایران اجتماعی 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

فردانیوز چندرسانه ای 7

شفقنا گوناگون 2

مشرق نیوز سیاسی 4

فردانیوز چندرسانه ای 5

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

مهر بین‌الملل 7

شبستان فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز سیاسی 12

مشرق نیوز گوناگون 5

ایکنا گوناگون 12

ایکنا گوناگون 4

شبستان سیاسی 6

مهر دینی و مذهبی 3

رکنا گوناگون 6

ایکنا گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 4