مهر ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

ایرنا ورزشی 1

جماران گوناگون 2

خبرآنلاین ورزشی 0

جماران گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 3

ایسنا ورزشی 1

مهر ورزشی 3

مهر ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

جماران گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 1