مشرق نیوز چندرسانه ای 5

مشرق نیوز گوناگون 5

فردانیوز چندرسانه ای 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

فردانیوز چندرسانه ای 4

مهر آذربایجان غربی 4

فردانیوز چندرسانه ای 6

مشرق نیوز گوناگون 2

الف عکس 5

مشرق نیوز سیاسی 6

مشرق نیوز گوناگون 2

ایکنا گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

اتاق خبر24 سرگرمی 21

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

مهر قم 5

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 15

اقتصاد آنلاین گوناگون 53

پارسینه اجتماعی 22

صداوسیما سیاسی 41

مشرق نیوز گوناگون 8

مهر قم 30

مشرق نیوز چندرسانه ای 27