ایرنا بوشهر 2

ایسنا اقتصادی 0

صدای ایران گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

تابناک اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران علمی 0

صداوسیما گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 3

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

آریا سیاسی 1

صداوسیما گوناگون 4

صداوسیما گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

ایرنا خوزستان 3

روزنو ورزشی 3

آریا سیاسی 3

ایلنا گوناگون 2

شبستان سیاسی 5

ایرنا حقوقی و قضایی 3

تابناک اجتماعی 3

تابناک اجتماعی 2

ایرنا کردستان 3