نود تي وي ورزشی 3

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

ایلنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

الف ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز ورزشی 4