افکارنیوز گوناگون 2

مهر ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

مهر ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا خراسان رضوی 7

آفتاب نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

مهر ورزشی 1

ایرنا یزد 2

برنا گوناگون 3