ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایسنا سیاسی 0

مهر اجتماعی 2

ایرنا البرز 1

ایسنا سیاسی 0

مهر اجتماعی 0

فانوس نیوز اجتماعی 4

ایرنا حقوقی و قضایی 2

دانا اجتماعی 3

ایسنا سیاسی 5

ایسنا کرمانشاه 2

ایکنا گوناگون 3

مهر اجتماعی 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

مهر همدان 2

ایرنا همدان 4

ایکنا گوناگون 2

ایرنا آذربایجان شرقی 3

پانا گوناگون 1

مهر اجتماعی 3

ایسنا سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

ایکنا گوناگون 5

مهر اجتماعی 1

پانا گوناگون 4