باشگاه خبرنگاران فناوری 4

برنا گوناگون 1

برنا گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 1

فردانیوز چندرسانه ای 2

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

فردانیوز چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 6

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 16

باشگاه خبرنگاران فناوری 7

ایکنا گوناگون 18

شمانیوز اجتماعی 23

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 29

افکارنیوز گوناگون 34

فردانیوز اجتماعی 58

مشرق نیوز چندرسانه ای 26

افکارنیوز گوناگون 30

جام نیوز قرآن و معارف 147