مشرق نیوز گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

موج گوناگون 0

اتاق خبر24 اجتماعی 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

فانوس نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 5

فردانیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

صداوسیما اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4

فردانیوز اجتماعی 1

فردانیوز اجتماعی 0

صراط فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

صراط سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر فارس 3

مشرق نیوز گوناگون 1

شفقنا گوناگون 3