ایرنا یزد 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایرنا مرکزی 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 1

ایرنا اردبیل 3

ایرنا بوشهر 5

ایرنا قزوین 1

ایرنا همدان 3

ایرنا قزوین 3

ایرنا قزوین 3

ایرنا قزوین 1

ایرنا کرمانشاه 4

ایرنا کرمان 4

ایرنا کرمانشاه 2

ایرنا یزد 2

ایرنا ایلام 1

ایرنا کردستان 1

ایرنا خوزستان 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 6

ایرنا سیستان و بلوچستان 5

ایرنا یزد 2

ایرنا آذربایجان غربی 5

ایرنا آذربایجان غربی 7