ایرنا یزد 1

ایرنا حوادث 1

ایرنا حوادث 0

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا حوادث 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا یزد 1

ایرنا مرکزی 3

ایرنا اصفهان 2

ایرنا گلستان 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا اصفهان 2

ایرنا کرمان 1

ایرنا تهران 4

ایرنا سمنان 2

ایرنا لرستان 2

ایرنا خراسان جنوبی 3

ایرنا قزوین 4

ایرنا سیستان و بلوچستان 4

ایرنا خوزستان 1

ایرنا خراسان رضوی 4

ایرنا بوشهر 2

ایرنا همدان 5

ایرنا حوادث 4

ایرنا حقوقی و قضایی 4