مشرق نیوز گوناگون 4

ایرنا اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

مهر اجتماعی 2

مهر اجتماعی 4

صداوسیما اجتماعی 2

خبرآنلاین سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

ایرنا اجتماعی 4

مهر اجتماعی 2

جماران گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مهر فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا اجتماعی 4

مهر اجتماعی 0

جماران گوناگون 5

ایسنا هرمزگان 0

برنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0