باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

موج گوناگون 2

فانوس نیوز بین‌الملل 0

صراط سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

نامه نیوز سیاسی 92

مشرق نیوز سیاسی 32

افکارنیوز گوناگون 25

نامه نیوز سیاسی 10

الف اقتصادی 18

صراط سیاسی 8

مشرق نیوز گوناگون 11

باشگاه خبرنگاران سیاسی 17

مشرق نیوز چندرسانه ای 9

الف سیاسی 31

نامه نیوز سیاسی 11

صدای ایران گوناگون 18

الف سیاسی 12

موج گوناگون 11

فردانیوز سیاسی 20

ایلنا گوناگون 20

جماران گوناگون 20

باشگاه خبرنگاران سیاسی 7