ایرنا مجلس 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

خبرآنلاین بین‌الملل 2

پارسینه بین‌الملل 2

ایرنا بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 2

برنا گوناگون 2

دانشجو اقتصادی 2

ایرنا مجلس 1

ایکنا گوناگون 2

ایکنا گوناگون 3

خبرآنلاین بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

ایرنا بین‌الملل 2

ایرنا بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 3

مهر بین‌الملل 4

افکارنیوز گوناگون 2

خردادنیوز گوناگون 2

ایران اکونومیست سیاسی 3

شبستان سیاسی 2

پارسینه بین‌الملل 0