آفتاب نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

جام نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا خوزستان 0

مشرق نیوز گوناگون 0