صداوسیما بین‌الملل 0

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 1

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 0

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 4

فرتاک ورزشی ورزشی 0

رکنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 0

صداوسیما سیاسی 0

جام نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 3

صداوسیما بین‌الملل 1

گلستان 24 گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

افکارنیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0