پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

جماران گوناگون 1

عصرایران ورزشی 4

پارسینه ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0