ایران اکونومیست سیاسی 2

مهر مجلس 2

ایرنا استانها 5

ایسنا فارس 5

ایسنا سیاسی 4

ایسنا فارس 4

مهر قزوین 3

صراط اقتصادی 4

صداوسیما سیاسی 4

ایرنا مجلس 6

فردانیوز سیاسی 9

ایرنا اقتصادی 3

فردانیوز سیاسی 3

ایسنا سیاسی 13

مهر فرهنگی و هنری 8

صراط اقتصادی 5

نامه نیوز سیاسی 5

دانشجو ورزشی 6

خردادنیوز گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 4

تابناک اقتصادی 10

صدای ایران گوناگون 8

تابناک اقتصادی 8

شبستان سیاسی 13

ایسنا اقتصادی 16