صداوسیما بین‌الملل 1

مهر اقتصادی 1

پانا گوناگون 0

شبستان فرهنگی و هنری 1

مهر اجتماعی 3

مهر اجتماعی 5

پانا گوناگون 3

شبستان مساجد و کانونها 6

مهر سیستان و بلوچستان 3

شبستان اجتماعی 9

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 7

افکارنیوز گوناگون 11

اقتصاد آنلاین گوناگون 13

ایران اکونومیست سیاسی 6

مهر اجتماعی 0

مهر کهگیلویه و بویراحمد 11

مهر کهگیلویه و بویراحمد 0

مهر کهگیلویه و بویراحمد 3

مهر کهگیلویه و بویراحمد 0

مهر آموزش و پرورش 6

مهر اجتماعی 2

مهر اجتماعی 4

جام نیوز اقتصادی 0

صداوسیما اجتماعی 0